• /skid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Má phanh (dùng (như) một cái phanh trên bánh xe)
  Sự trượt; sống trượt
  Cái chèn, cái chặn
  (hàng không) nạng đuôi (của máy bay)
  on the skids
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) gặp tai hoạ đến nơi
  Xuống chó, xuống dốc (bóng)
  put the skids under somebody/something
  làm cho ai/cái gì bị thất bại
  Làm cho ai vội vã

  Ngoại động từ

  Chèn; chặn
  Trượt (xe, bánh xe); làm cho (xe, bánh xe) trượt

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Tấm trượt, guốc trượt, (v)trượt

  Cơ khí & công trình

  con lăn (để di chuyển khối nặng)
  quay không (bánh xe)
  quay trượt

  Hóa học & vật liệu

  đế trượt
  sự trượt bánh

  Vật lý

  bộ bốc dỡ
  khung bốc dỡ

  Xây dựng

  bệ chống trượt

  Kỹ thuật chung

  bàn trượt
  tail skid
  bàn trượt đỡ đuôi
  tail skid
  bàn trượt đuôi
  canh
  landing skid
  cấu trượt hạ cánh
  chặn
  landing skid
  chân càng máy bay
  đường dẫn hướng
  đường trượt
  làm trượt
  giá trượt
  guốc hãm
  rail skid
  guốc hãm từ ray
  guốc phanh
  má phanh
  ô tô trượt bánh
  phanh
  anti-skid braking system (AS-BS)
  hệ thống phanh chống trượt
  anti-skid breaking system
  hệ thống phanh chống trượt
  skid mark
  vết trượt bánh xe (trên đường khi phanh gấp)
  sự trượt
  tail skid
  sự trượt đuôi

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X