• /pju:´tresənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đang thối rữa
  a putrescent corpse
  một cái xác đang thối rữa
  (thuộc) sự thối rữa, có liên quan đến sự thối rữa; tiếp theo quá trình thối rữa
  a putrescent smell
  một mùi thối rữa

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  bị thối rữa
  đang thối rữa

  Kỹ thuật chung

  bị phân hủy

  Kinh tế

  bị thối rữa
  đang phân hủy
  đang thối rữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X