• /¸pairoudʒi´netik/

  Thông dụng

  Cách viết khác pyrogenic

  Tính từ

  (y học) gây sốt

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hỏa sinh
  hỏa thành
  pyrogenetic mineral
  khoáng vật hỏa thành
  pyrogenetic rock
  đá hỏa thành
  phát nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X