• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác pyrogenetic Xem pyrogenetic

  Kỹ thuật chung

  hỏa sinh
  hỏa thành
  pyrogenic deposit
  kết động hóa thành
  pyrogenic rock
  đá hỏa thành
  sinh nhiệt
  pyrogenic reaction
  phản ứng sinh nhiệt
  tỏa nhiệt
  pyrogenic reaction
  phản ứng tỏa nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X