• /´kwɔli¸faiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) từ hạn định
  Người được quyền thi đấu ở vòng sau cuộc thi..

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bộ định tính
  q bit (qualifierbit)
  bit bộ định tính
  người đủ điều kiện
  người kiểm tra
  người sát hạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X