• Thông dụng

  Danh từ, số nhiều Q's, q's

  ( Q, q) chữ thứ mười bảy trong vần chữ cái tiếng Anh
  ( Q) (viết tắt) của question câu hỏi
  Q and A
  câu hỏi và trả lời
  Qs 1-5 are compulsory
  các câu hỏi từ 1 đến 5 là bắt buộc (trong một bài thi)
  mind one's p's and q's
  hãy đứng đắn nào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X