• /kwɔ:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) qt lít Anh (bằng 1, 14 lít); 1 / 4 galông (đơn vị đo chất lỏng)
  Chai lít Anh, bình một lít Anh
  Thế các (một thể đánh gươm)
  to practises quart and tierce
  tập đánh gươm, tập đánh kiếm
  (hàng hải) bộ bốn cây liên tiếp
  Put a quart into a pint pot
  (nghĩa bóng) (cố gắng) lấy thúng úp voi

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  quãng bốn

  Kinh tế

  phần tư ga-lông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X