• /´kwik¸fri:z/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Ướp lạnh nhanh (đồ ăn để giữ phẩm chất)

  Nội động từ ( quick-froze, quick-frozen)

  Đông nhanh (đồ ăn)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kết đông nhanh
  quick-freeze compartment
  khoang kết đông nhanh
  quick-freeze switch
  công tắc kết đông nhanh
  làm lạnh nhanh

  Kinh tế

  đông nhanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X