• (đổi hướng từ Quoding)
  /kwɔd/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ lóng) nhà tù, nhà pha
  go to quod
  vào tù
  in/out of quod
  ở trong tù/ra khỏi tù

  Ngoại động từ

  (từ lóng) bỏ tù, giam vào nhà pha

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X