• Thông dụng

  Danh từ, số nhiều r's, R's

  ( r, R) chữ thứ mười tám bảng chữ cái tiếng Anh
  ( R) (viết tắt) của Rex, Regina nữ hoàng; hoàng đế
  Elizabeth R
  nữ hoàng Elizabeth
  ( R trong vòng tròn, nằm phía trên, bên phải của một nhãn hiệu) nhãn hiệu đã đăng ký độc quyền
  ( R) (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Đảng Cộng hoà (ở Mỹ)
  ( R) (viết tắt) của River con sông (nhất là trên bản đồ)
  R Thames
  sông Thames
  ( r) (viết tắt) của recto trang bên phải (sách)
  ( r) (viết tắt) của right bên phải
  the r months
  mùa sò (gồm có tám tháng có chữ r từ September đến April)
  the three R's (reading,ỵ writing , arithmetic )
  đọc, viết và số học (cơ sở giáo dục sơ cấp)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X