• /ə'riθmətik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Số học
  Sự tính
  Sách số học

  Tính từ

  Như arithmetical

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  số học
  additive arithmetic
  (đại số ) số học cộng tính
  mental arithmetic
  tính nhẩm
  recursive arithmetic
  (toán logic ) số học đệ quy

  Kỹ thuật chung

  số học
  thuật toán

  Giải thích VN: Một thủ tục toán hoặc lôgic để giải quyết một bài toán. Thuật toán là một công thức giải quyết để tìm đáp số đúng cho một bài toán khó bằng cách chia nhỏ bài toán đó thành một số bước đơn giản hơn.

  Arithmetic and Logic Circuits (ALC)
  các mạch lôgic và thuật toán

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X