• Thông dụng

  Danh từ

  Nhiệt phóng xạ

  Kỹ thuật chung

  nhiệt bức xạ
  radiant heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt bức xạ
  radiant heat gain
  độ tăng nhiệt bức xạ
  radiant heat source
  nguồn nhiệt bức xạ
  nhiệt phát xạ

  Y học

  nhiệt bức xạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X