• /iks´tʃeindʒə/

  Hóa học & vật liệu

  máy trao đổi
  counter current pipe exchanger
  máy trao đổi kiểu ống dòng ngược
  fin tube exchanger
  máy trao đổi kiểu cánh nhỏ
  heat exchanger
  máy trao đổi nhiệt
  liquid to liquid exchanger
  máy trao đổi lỏng-lỏng
  reflux exchanger
  máy trao đổi hồi lưu
  shell tube exchanger
  máy trao đổi kiểu ống lồng

  Kỹ thuật chung

  bộ trao đổi
  air exchanger
  bộ trao đổi không khí
  closed heat exchanger [interchanger]
  bộ trao đổi nhiệt kín
  closed heat exchanger [interchanger]
  bộ trao đổi nhiệt trong
  cold heat exchanger [interchanger]
  bộ trao đổi nhiệt lạnh
  counterflow heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt luồng ngược
  counterflow heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt dòng ngược
  cross-flow heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt dòng ngang
  double wall heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt thành kép
  double-pipe exchanger
  bộ trao đổi nhiệt ống kép
  flui-to-fuid heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt lỏng-lỏng
  fluid-to-fluid heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt lỏng-lỏng
  fluidized bed heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt kiểu tầng sôi
  fuel coolant heat exchanger
  bộ trao đổi làm mát nhiên liệu
  heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt
  joint heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt kết hợp
  Joule-Thomson heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt Joule-Thomson
  liquid metal heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt kim loại lỏng
  low-side heat exchanger [interchanger]
  bộ trao đổi nhiệt phía hạ áp
  Mail Exchanger ( internet) (MX)
  Bộ trao đổi thư ( Internet)
  optical disk exchanger
  bộ trao đổi đĩa quang
  out-of contact heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt không tiếp xúc
  out-of contact heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt không trực tiếp
  out-of contact heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt qua vách
  outdoor heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt bên ngoài
  outside heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt bên ngoài
  plate heat exchanger (interchanger)
  bộ trao đổi nhiệt dạng tấm
  primary heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt chính
  radiant heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt bức xạ
  regenerative heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt tái sinh
  scraped-surface exchanger
  bộ trao đổi nhiệt có bề mặt phía trong được làm sạch
  screening heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt (kiểu) màn chắn
  sectional heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt (kiểu) tổ ong
  shaft heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt (kiểu) giếng
  shelf type exchanger
  bộ trao đổi nhiệt kiểu ngăn
  shell and tube heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt kiểu ống và vỏ
  shell-and-tube exchanger
  bộ trao đổi nhiệt
  solid exchanger
  bộ trao đổi hạt rắn
  spiral plate exchanger
  bộ trao đổi nhiệt bằng đĩa hình trôn ốc
  spiral-tube heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt kiểu ống xoắn
  tube heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt kiểu ống
  tubular heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt kiểu ống
  U-tube heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt có ống hình chữ U
  water-to-water heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt nước-nước

  Kinh tế

  chất trao đổi ion
  hiệu đổi tiền (ngoại tệ)
  người buôn bán ngoại hối
  người đổi tiền
  người môi giới ngoại tệ
  thiết bị trao đổi nhiệt
  external heat exchanger
  thiết bị trao đổi nhiệt bên ngoài
  multitube exchanger
  thiết bị trao đổi nhiệt nhiều ống
  multitube exchanger
  thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm
  multiwhirl heat exchanger
  thiết bị trao đổi nhiệt dạng xoáy
  plate (type) heat exchanger
  thiết bị trao đổi nhiệt kiểu tấm
  regenerative heat exchanger
  thiết bị trao đổi nhiệt tái sinh
  return-tube exchanger
  thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống hồi lưu
  shell-and-tube exchanger
  thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống bọc
  spiral exchanger
  thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống xoắn
  tubular heat exchanger
  thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống
  waste heat exchanger
  thiết bị trao đổi nhiệt khi tải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X