• /´reidiənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sáng chói, sáng rực, chiếu sáng rực rỡ
  the radiant sun
  mặt trời sáng rực
  Toả sáng, toả nhiệt, phát sáng, phát xạ, bức xạ; được truyền bằng bức xạ
  radiant heat
  nhiệt bức xạ
  radiant heater
  lò sưởi toả nhiệt
  Lộng lẫy, rực rỡ
  radiant beauty
  vẻ đẹp lộng lẫy
  Rạng rỡ, hớn hở (về đôi mắt, cái nhìn..)
  a radiant eyes
  mắt rạng rỡ
  a radiant face
  một khuôn mặt hớn hở
  radiant beauty
  vẻ đẹp lộng lẫy
  face radiant with smiles
  nét mặt tươi cười rạng rỡ
  (thực vật học) toả ra

  Danh từ

  (vật lý) điểm phát
  shower radiant
  điểm phát mưa

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ngời sáng
  sáng rực

  Điện lạnh

  điểm phát (tia)
  tỏa sáng

  Kỹ thuật chung

  bức xạ
  nguồn bức xạ
  phát xạ
  radiant heat
  nhiệt phát xạ
  radiant matter
  chất phát xạ
  radiant power
  khả năng phát xạ
  radiant surface
  bề mặt phát xạ
  radiant-arc furnace
  lò hồ quang phát xạ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  cloudy , dark , dim , dull , sad

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X