• Điện tử & viễn thông

  điện trở bức xạ
  aerial radiation resistance
  điện trở bức xạ ăng ten

  Điện lạnh

  điện trở bức xạ (của ăng ten)

  Điện tử & viễn thông

  độ bền trước bức xạ
  độ chống bức xạ
  tính chống bức xạ

  Điện lạnh

  tính kháng bức xạ

  Điện

  tổng điện trở bức xạ

  Giải thích VN: Phần tử kháng của hệ thống anten có quan hệ với công suất bức xạ; công suất bức xạ chia cho bình phương cường độ dòng điện ở điểm đặc biệt. Ví dụ tại điểm nối với nguồn cung cấp.

  Điện tử & viễn thông

  trở kháng bức xạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X