• /´ɛəriəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ở trên trời, trên không
  aerial fight
  cuộc chiến đấu trên không
  (thuộc) không khí; nhẹ như không khí
  Không thực, tưởng tượng

  Danh từ

  (rađiô) dây trời, dây anten

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  ở trên không
  ở trên trời

  Xây dựng

  trên trời

  Điện tử & viễn thông

  ăng ten trên không

  Điện lạnh

  trên không
  aerial wire
  đường dây trên không

  Kỹ thuật chung

  bằng sức gió
  dây trời

  Giải thích VN: Dây ăng ten.

  receiving aerial
  dây trời thâu
  sending aerial
  dây trời phát sóng
  side-looking aerial
  dây trời bức xạ ngang
  ăng ten

  Địa chất

  ở trên không, (thuộc) không khí

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  ground

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X