• Kỹ thuật chung

    đầu tần sóng rađiô

    Giải thích EN: A unit containing a radar transmitter and part of a radar receiver. Giải thích VN: Một khối gồm một máy phát rađa và một phần của bộ nhận rađa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X