• Thông dụng

  Danh từ

  Đèn hiệu rađiô

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  bộ báo tầm vô tuyến
  chùm pha vô tuyến
  pha vô tuyến (mốc hàng hải)

  Xây dựng

  đèn pha vô tuyến

  Điện

  đèn biển vô tuyến

  Kỹ thuật chung

  mốc vô tuyến
  emergency position indicating radio beacon EPIRB
  mốc vô tuyến định vị nơi có thiên tai
  pha vô tuyến
  non-directional radio beacon
  pha vô tuyến không định hướng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X