• /i'mɜ:dʒənsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tình trạng khẩn cấp
  on emergency; in case of emergency
  trong trường hợp khẩn cấp
  (y học) trường hợp cấp cứu
  to rise to the emergency
  vững tay, đủ sức đối phó với tình thế

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trường hợp bất ngờ, sự hỏng bất ngờ

  Hóa học & vật liệu

  trường khẩn cấp

  Xây dựng

  để bảo hiểm
  để dự trữ
  gặp sự cố

  Điện

  khẩn cấp
  emergency luminaire
  đèn (chiếu sáng) khẩn cấp
  emergency measure
  biện pháp khẩn cấp
  emergency operating
  thao tác khẩn cấp
  emergency order
  đơn hàng khẩn cấp
  emergency stop
  sự dừng máy khẩn cấp
  emergency stopping
  việc dừng máy khẩn cấp
  emergency switching
  việc ngắt điện khẩn cấp
  emergency trip push button
  nút cắt khẩn cấp
  emergency trip push button
  nút tác động khẩn cấp
  self-contained emergency luminaire
  đèn (chiếu sáng) khẩn cấp độc lập

  Kỹ thuật chung

  bị hỏng
  đề phòng
  dự phòng
  emergency cable
  cáp dự phòng sự cố
  emergency cooling
  làm lạnh dự phòng
  emergency depot
  kho dự phòng
  emergency exit
  lối thoát dự phòng
  emergency feeding
  sự dự phòng sự cố
  emergency lighting
  đèn dự phòng
  emergency lighting
  sự chiếu sáng dự phòng
  emergency locomotive
  đầu máy dự phòng
  emergency makeup
  sự dự phòng sự cố
  emergency power supply
  nguồn điện dự phòng
  emergency receiver
  bình chứa dự phòng
  emergency relief valve
  van an toàn dự phòng
  emergency rocket
  tên lửa dự phòng
  emergency route
  tuyến dự phòng
  emergency service
  thiết bị dự phòng
  emergency underground water flow
  dòng dưới đất dự phòng
  phụ
  sự cố
  sự hỏng hóc
  sự khẩn cấp

  Kinh tế

  sự kiện đột nhiên
  tình huống khẩn cấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X