• /´bi:kn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đèn hiệu
  (hàng hải) mốc hiệu; cột mốc (dẫn đường)
  Sự báo trước, sự cảnh cáo trước
  Người dẫn đường, người hướng dẫn

  Ngoại động từ

  Đặt đèn hiệu
  Soi sáng, dẫn đường

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tiêu ngắm

  Xây dựng

  cột mốc (đường)
  đèn hiệu biển
  đèn hiệu sân bay
  đèn hướng dẫn
  tiêu ngắm

  Điện tử & viễn thông

  mốc báo

  Kỹ thuật chung

  đài rađa
  beacon tracker
  máy theo dõi đài rađa
  dẫn đường
  đặt đèn hiệu
  đèn biển
  radio beacon
  đèn biển vô tuyến
  radio receive range beacon
  đèn biển thu vô tuyến tầm xa
  rotation beacon
  đèn biển quay
  đèn hiệu
  aero dome beacon
  đèn hiệu sân bay
  aeronautical beacon
  đèn hiệu hàng không
  airdrome beacon
  tháp đèn hiệu máy bay
  blinking beacon
  đèn hiệu nhấp nháy
  characteristic (ofa beacon)
  đặc tính đèn hiệu
  direction beacon
  đèn hiệu chỉ hướng
  fixed beacon
  đèn hiệu cố định
  hazard beacon
  đèn hiệu báo nguy hiểm
  range beacon
  đèn hiệu chỉ hướng
  rotating beacon
  đèn hiệu quay
  rotating beacon
  đèn hiệu xoay
  warning beacon
  đèn hiệu báo trước
  waterside beacon
  đèn hiệu trên bờ
  đóng cọc mốc
  dựng tiêu
  hải đăng
  marker beacon
  hải đăng mốc
  Non-directional beacon (NDB)
  hải đăng vô tuyến đẳng hướng
  mốc trắc địa
  center of beacon
  tâm của mốc trắc địa
  height of beacon
  độ cao mốc trắc địa
  pha vô tuyến
  aerodrome beacon
  pha vô tuyến sân bay
  airdrome beacon
  pha vô tuyến sân bay
  beacon delay
  độ trễ pha vô tuyến
  beacon presenting
  biểu diễn pha vô tuyến
  beacon skipping
  bỏ qua pha vô tuyến
  identification beacon
  pha vô tuyến nhận dạng
  non-directional radio beacon
  pha vô tuyến không định hướng
  radar responding beacon
  pha (vô tuyến) đáp ứng rađa
  radio beacon
  chùm pha vô tuyến
  radio beacon
  đèn pha vô tuyến
  radio beacon
  pha vô tuyến (mốc hàng hải)
  radio homing beacon
  pha vô tuyến tự dẫn hướng
  responder beacon
  pha vô tuyến máy đáp
  quảng cáo
  sào tiêu
  soi sáng
  sào
  tiêu
  direction beacon
  cọc tiêu
  floating beacon
  phao tiêu
  range beacon
  mốc (cọc) tiêu
  river beacon
  phao tiêu
  tín hiệu
  floating beacon
  đèn tín hiệu ở biển
  floating beacon
  tín hiệu nổi (trên biển)
  satellite beacon signal
  tín hiệu mốc báo vệ tinh
  vạch mốc

  Kinh tế

  cột mốc (dẫn đường trên biển cho tàu bè)
  đèn hiệu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X