• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  phép đo góc dùng sóng vô tuyến

  Giải thích EN: The process of locating a radio transmitter using directional bearings obtained from a radiogoniometer. Giải thích VN: Quá trình định vị một máy phát sóng vô tuyến sử dụng các vòng tựa định hướng có được từ một máy đo góc dùng sóng vô tuyến.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X