• /dai´rekʃənl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Điều khiển, chỉ huy, cai quản
  Định hướng
  directional radio
  rađiô định hướng; khoa tìm phương hướng bằng rađiô

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  theo phương

  Điện tử & viễn thông

  hướng tính
  directional antenna
  dây trời hướng tính
  directional antenna
  ăng ten hướng tính
  directional array type of antenna
  dây trời mạng lưới hướng tính
  directional array type of antenna
  ăng ten mạng lưới hướng tính
  directional effect
  hiệu ứng hướng tính
  directional scanning antenna
  dây trời quét hướng tính
  directional scanning antenna
  ăng ten quét hướng tính
  highly directional antenna
  dây trời hướng tính cao
  highly directional antenna
  ăng ten hướng tính cao

  Kỹ thuật chung

  có hướng
  directional coupler-DC
  bộ ghép có hướng
  directional earth fault protection
  bảo vệ chạm đất có hướng
  directional over-current relay
  rơle quá dòng có hướng
  directional power relay
  rơle công suất có hướng
  directional relay
  rơle có hướng
  directional strain tensor
  tenxơ biến dạng có hướng
  directional stress tensor
  tenxơ ứng suất có hướng
  power directional relay
  rơle công suất có hướng
  voltage directional relay
  rơle điện áp có hướng
  định hướng
  co-directional interface
  giao diện cùng (định) hướng
  controlled directional drilling
  khoan định hướng được điều chỉnh
  directional aids
  phương tiện định hướng
  directional antenna
  giàn ăng ten định hướng
  directional antenna
  ăng ten định hướng
  directional array
  giàn ăng ten định hướng
  directional beam
  chùm định hướng
  directional boring machine
  máy khoan định hướng
  directional coupler
  bộ ghép định hướng
  directional coupling
  sự ghép định hướng
  directional detector
  bộ dò định hướng
  directional deviation of borings
  khoan định hướng
  directional diagram
  giản đồ định hướng
  directional drilling
  khoan định hướng
  directional drilling
  sự khoan định hướng
  directional drilling tool
  dụng cụ khoan định hướng
  directional element
  phần tử định hướng
  directional filter
  bộ lọc định hướng
  directional fixed grille
  lưới thông gió định hướng
  directional gain
  hệ số định hướng
  directional light source
  nguồn ánh sáng định hướng
  directional lighting
  chiếu sáng định hướng
  directional loudspeaker
  loa định hướng
  directional microphone
  micrô định hướng
  directional phase shifter
  bộ dịch pha định hướng
  directional radiation
  bức xạ định hướng
  directional relay
  rơle định hướng
  directional response
  đáp tuyến định hướng
  directional separation filter
  bộ lọc tách định hướng
  directional stabilizer
  bộ ổn định hướng
  directional well
  giếng khoan định hướng
  non-directional
  không định hướng
  non-directional radio beacon
  pha vô tuyến không định hướng
  power directional relay
  rơle định hướng công suất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X