• Kỹ thuật chung

  phổ học Raman
  anti-Stokes Raman spectroscopy
  phổ học Raman đối Stokes
  surface enhanced-Raman spectroscopy (SERS)
  phổ học Raman tăng cường bề mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X