• /spek'trɔskəpi/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) phổ học, quang phổ học

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phổ học
  quang phổ học
  Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS)
  quang phổ học suy hao năng lượng điện tử
  International Laser Spectroscopy (ILS)
  quang phổ học laze quốc tế

  atomic emission spectroscopy phổ phát xạ nguyên tử

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X