• Toán & tin

  đồ họa bằng mành quét

  Giải thích VN: Sự hiển thị các hình đồ họa bằng một tập hợp các chấm nhỏ, riêng biệt và được gọi là ảnh bit. Độ phân giải của hình bị hạn chế bởi khả năng của thiết bị hiển thị hoặc của thiết bị in.

  đồ họa mành

  Giải thích VN: Sự hiển thị các hình đồ họa bằng một tập hợp các chấm nhỏ, riêng biệt và được gọi là ảnh bit. Độ phân giải của hình bị hạn chế bởi khả năng của thiết bị hiển thị hoặc của thiết bị in.

  raster graphics element
  phần tử đồ họa mành
  use raster graphics
  dùng đồ họa mành quét
  đồ họa quét

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X