• Kỹ thuật chung

  băng chưa xử lý
  băng thô
  nước rác thô

  Giải thích EN: The result of partially water-treated sewage. Giải thích VN: Kết quả của rác thải xử lý một phần bằng nước.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X