• /ˈpɑː(r)ʃəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Không hoàn chỉnh; cục bộ, một phần
  he is partially paralysed
  anh ấy bị liệt một phần
  Một cách không vô tư; thiên vị

  Toán & tin

  một cách riêng
  từng phần

  Nguồn khác

  Xây dựng

  bộ phận, cục bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X