• /ri´bʌtl/

  Thông dụng

  Cách viết khác rebutment

  Danh từ

  Sự bác bỏ (đề nghị của người nào, sự tố cáo, sự vu cáo, một học thuyết, một lập luận...)
  Sự từ chối, sự cự tuyệt

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bác bỏ
  chứng cứ để bác (bỏ)
  sự bác (bỏ)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X