• /ri¸siprə´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trả (ơn...); sự đáp lại (cảm tình)
  Sự cho nhau, sự trao đổi lẫn nhau
  (kỹ thuật) sự chuyển động qua lại ( pittông...)
  (toán học) sự thay đổi cho nhau

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự chuyển động tịnh tiến qua lại (pit tông)

  Cơ - Điện tử

  Sựchuyển động tịnh tiến qua lại, sự thay đổi cho nhau, sự hoán đảo 

  Y học

  sự tương hỗ, trao đổi qua lại

  Kỹ thuật chung

  tính thuận nghịch

  Giải thích VN: Phép tìm kiếm một mạch nghịch đảo với một mạch cho trước.

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X