• /'vendʤəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trả thù, sự báo thù
  to seek vengeance upon someone
  tìm cách trả thù ai
  to cry for vengeance
  đòi báo thù
  to take vengeance for...
  báo thù vì (về)...
  to take (inflict) vengeance on (upon) somebody
  trả thù ai
  with a vengeance
  dốc sức; ở mức độ cao hơn bình thường, hơn mong đợi hoặc mong muốn
  the rain came down with a vengeance
  mưa dữ dội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X