• Thông dụng

  Danh từ

  Sự định cỡ, sự xác định đường kính (nòng súng, ống...)
  Sự kiểm tra cỡ trước khi chia độ (ống đo nhiệt...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự xác định kích thước, sự kiểm định máy, dụng cụ trước khi sử dụng (thí nghiệm, đo đạc)

  Cơ - Điện tử

  Sự định cỡ, sự chia độ, sự hiệu chuẩn

  Ô tô

  cân chỉnh

  Toán & tin

  căn chỉnh

  Giải thích VN: Là quá trình chọn các giá trị thuộc tính và các thông số tính toán, sao cho một mô hình biểu diễn chính xác một tình huống thực tế. Ví dụ, trong tìm đường dẫn và định vị, căn chỉnh thường có nghĩa là đánh giá và tính toán các giá trị xấp xỉ được nhập vào trường tin trở kháng và yêu cầu.

  sự lấy chuẩn

  Điện

  sự chuẩn định
  sự chuẩn hóa
  sự kiểm chuẩn
  batch calibration
  sự kiểm chuẩn từng loạt
  individual calibration
  sự kiểm chuẩn đơn chiếc

  Điện lạnh

  sự so mẫu

  Kỹ thuật chung

  điều chỉnh
  calibration curve
  đồ thị điều chỉnh
  calibration markers
  ghi chú điều chỉnh
  định cỡ
  absolute calibration
  sự định cỡ tuyệt đối
  calibration (vs)
  sự định cỡ
  calibration chart
  bảng phân định cỡ
  calibration error
  sai lầm trong định cỡ
  calibration ring
  vòng định cỡ
  calibration service
  dịch vụ định cỡ
  calibration set-up
  sự định cỡ
  relative calibration
  sự định cỡ tương đối
  hiệu chỉnh
  calibration bar
  thanh hiệu chỉnh
  calibration basin
  bể hiệu chỉnh
  calibration curve
  đường cong hiệu chỉnh
  calibration instrument
  dụng cụ đo hiệu chỉnh
  calibration module
  môđun hiệu chỉnh
  calibration pressure
  áp suất hiệu chỉnh
  calibration set-up
  sự thiết lập hiệu chỉnh
  calibration set-up
  tổ hợp hiệu chỉnh
  calibration tag
  nhãn hiệu chỉnh
  geometric calibration
  sự hiệu chỉnh hình học
  sự chia độ
  sự định cỡ
  absolute calibration
  sự định cỡ tuyệt đối
  relative calibration
  sự định cỡ tương đối
  sự đối chiếu
  sự hiệu chỉnh
  geometric calibration
  sự hiệu chỉnh hình học
  sự hiệu chuẩn
  sự khắc độ
  sự kiểm định
  sự kiểm nghiệm
  sự lấy mẫu

  Địa chất

  sự định cỡ, sự hiệu chuẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X