• /´rekən¸sailmənt/

  Thông dụng

  Cách viết khác reconciliation

  Danh từ
  Sự hoà giải, sự giải hoà
  Việc hoà giải, việc giải hoà
  the reconcilement of ideas
  sự điều hoà những ý nghĩ
  Sự hoà hợp, sự điều hoà (những ý kiến bất đồng...); sự làm cho nhất trí (nguyên tắc với hành động...)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X