• /kən¸sili´eiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hoà giải

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hòa giải

  Kinh tế

  cuộc hòa giải
  hòa giải
  board of conciliation
  ủy ban hòa giải
  commission of conciliation
  ủy ban hòa giải
  compulsory conciliation
  hòa giải bắt buộc
  conciliation board
  hội đồng hòa giải
  conciliation committee
  ủy ban hòa giải
  conciliation court
  tòa hòa giải
  conciliation officer
  người hòa giải
  conciliation proceedings
  thủ tục hòa giải
  measures of conciliation
  con đường hòa giải
  request for conciliation
  yêu cầu tiến hành hòa giải
  sự điều giải

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X