• Toán & tin

  khổ ghi tin
  dạng thức bản ghi
  record format definition
  định nghĩa dạng thức bản ghi
  secondary record format
  dạng thức bản ghi thứ cấp
  shared record format
  dạng thức bản ghi dùng chung
  định dạng bản ghi
  mẫu bản ghi
  sơ đồ ghi

  Kỹ thuật chung

  khuôn bản ghi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X