• /´rektou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều rectos

  Trang bên phải (sách)
  on the recto (page)
  bên (trang) phải

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trang bên phải

  Kinh tế

  trang bên phải (của một cuốn sách)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X