• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Trừ một lần nữa, chiết khấu một lần nữa

  Kinh tế

  phiếu khoán đã tái chiết khấu
  sự tái chiết khấu
  tái chiết khấu
  rediscount rate
  suất tái chiết khấu
  rediscount rate policy
  chính sách về mức tái chiết khấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X