• /¸ri:distri´bju:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phân phối lại
  the redistribution of wealth
  sự phân phối lại tài sản

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự phân phát lại (thư điện tử)

  Kỹ thuật chung

  sự phân bố lại
  redistribution of forces
  sự phân bố lại cực
  redistribution of moments
  sự phân bố lại mo men
  sự phân phối lại

  Kinh tế

  sự phân phối lại
  redistribution of income
  sự phân phối lại thu nhập
  sự tái phân phối
  income redistribution
  sự tái phân phối lợi tức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X