• (đổi hướng từ Refugees)
  /¸refju´dʒi:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người lánh nạn, người tị nạn
  Người tránh ra nước ngoài (để tránh sự khủng bố (chính trị) hay (tôn giáo))

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X