• /´derilikt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bị bỏ rơi, không ai nhìn nhận, vô chủ
  a derelict ship
  chiếc tàu vô chủ

  Danh từ

  Tàu vô chủ, tàu trôi giạt ngoài biển cả không ai nhận
  Vật vô chủ, vật vô thừa nhận, người bị bỏ rơi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X