• /´ka:stə¸wei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người bị đắm tàu trôi giạt vào bờ; người sống sót trong vụ đắm tàu
  (nghĩa bóng) người bị ruồng bỏ; kẻ sống bơ vơ

  Tính từ

  Sống sót trong vụ đắm tàu
  (nghĩa bóng) bị ruồng bỏ; sống bơ vơ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X