• /ri´gresiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thoái bộ, thoái lui; đi giật lùi, đi ngược lại, thụt lui; có xu hướng thoái lui

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hồi quy, đệ quy

  Kinh tế

  giảm dần
  regressive taxation
  chế độ thuế giảm dần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X