• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Một cách đáng tiếc
  a regrettably small income
  một khoản thu nhập nhỏ nhoi đến thảm hại
  Thật đáng tiếc là
  regrettably, the experiment ended in failure
  thật đáng tiếc, cuộc thử nghiệm đã kết thúc thất bại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X