• Kỹ thuật chung

  lưới cốt thép
  top and bottom reinforcement mat
  lưới cốt thép ở đỉnh và ở đáy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X