• /,relə'tiviti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính tương đối
  the theory of relativity
  thuyết tương đối
  (vật lý) học thuyết tương đối

  Kỹ thuật chung

  lý thuyết tương đối
  Einstein's general theory of relativity
  lý thuyết tương đối tổng quát (của) Einstein
  Einstein's theory of relativity
  lý thuyết tương đối Einstein
  general theory of relativity
  lý thuyết tương đối tổng quát
  restricted theory of relativity
  lý thuyết tương đối hẹp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X