• /ris´triktid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bị hạn chế, có giới hạn
  restricted development
  sự phát triển có giới hạn
  Khu vực cấm; (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) vùng cấm
  enter a restricted zone
  đi vào một khu vực cấm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bị hạn chế, bị thu hẹp

  Điện lạnh

  bị bó hẹp
  bị giới hạn
  bị hạn chế

  Kỹ thuật chung

  hạn chế

  Kinh tế

  bị hạn chế

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X