• (đổi hướng từ Resat)
  /ri:´sit/

  Thông dụng

  Nội động từ ( resat)

  Thi lại, kiểm tra lại (sau khi thi trượt)

  Danh từ

  Lần thi thứ hai, lần kiểm tra thứ hai...
  candidates for the September resit
  những thí sinh phải thi lại vào tháng Chín

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X