• Thông dụng

  Danh từ

  Phòng nghiên cứu

  Kỹ thuật chung

  phòng thí nghiệm nghiên cứu
  refrigeration research laboratory
  phòng thí nghiệm nghiên cứu lạnh
  road research laboratory
  phòng thí nghiệm nghiên cứu đường

  Xây dựng

  phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học

  Kinh tế

  phòng thí nghiệm nghiên cứu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X