• Thông dụng

  Thành Ngữ

  reserve (one's) judgment (on somebody/something)
  dè dặt phán đoán (về ai/cái gì)

  Xem thêm reserve

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X