• /ri´zidjuəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) cái còn lại, cặn, bã
  (pháp lý) (thuộc) phần tài sản còn lại
  a residuary legatee
  người thừa hưởng tài sản thừa kế còn lại

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sót lại

  Kỹ thuật chung

  còn sót
  dư lại

  Kinh tế

  còn dư

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X