• Kỹ thuật chung

  buồng cộng hưởng
  resonant chamber switch
  chuyển mạch buồng cộng hưởng
  hốc (được) điều hưởng
  hốc cộng hưởng
  hốc cộng hưởng vi ba
  hốc vi ba
  phần tử cộng hưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X